iMunis eDeska

Obecní úřad Zdiby

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Značka: 546/17 Zveřejněno od: 3.3.2017 8:56:37 Zveřejnit do: 3.4.2017 8:44:15 Typ: Dokumenty Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 3.3.2017
Vyvěšeno do: 3.4.2017

Úřední deska – Obecní úřad Zdiby

Vyvěšeno od: 3.3.2017
Má být vyvěšeno do: 3.4.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.3.2017 8:56:37
Do: 3.4.2017 8:44:15

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.