iMunis eDeska

Obecní úřad Zdiby

Úřední deska – Stav k 22. 2. 2018 21:17:35

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 21.2.2018 9:37:43

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Usnesení o nařízení elektronockého dražebního jednání 627/2018 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Brn 14.2.2018 6.4.2018 14.2.2018 dokument PDF (184 kB)
ČEZ - informace o přeprušení dodávky elektřiny Zdiby, Veltěž 626/2018 Oznámení STE 14.2.2018 6.3.2018 14.2.2018 2 dokumenty
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 581/18 Oznámení Městský úřad Brandýs 12.2.2018 26.2.2018 12.2.2018 dokument PDF (1,7 MB)
Rozhodnutí - odvolání proti usnesení, potvrzeno: zastaveno řízení vedené pod sp.zn. 246/SÚ/2017, 579/2018 Rozh. Kraj. úřadu KÚ Středočeského kraje 12.2.2018 27.2.2018 12.2.2018 dokument PDF (1 MB)
Platba TKO na rok 2018 309/2018 Oznámení Obecní úřad Zdiby 22.1.2018 1.3.2018 22.1.2018 dokument PDF (201 kB)
Střednědobý rozpočtový výhled obce Zdiby na roky 2019-2020 127/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Zdiby 9.1.2018 31.12.2020 9.1.2018 dokument PDF (228 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2018 36/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Zdiby 4.1.2018 31.12.2018 4.1.2018 dokument PDF (446 kB)
Oznámení cen stočného na rok 2018 20/2018 Oznámení Obec Zdiby 3.1.2018 31.12.2018 3.1.2018 dokument PDF (284 kB)
Výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdiby 2019_2020 3257/17 Rozp. a hosp. obce Obec Zdiby 20.11.2017 31.12.2020 20.11.2017 dokument PDF (281 kB)
Závěrečný účet za rok 2016 27/6/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Zdiby 13.6.2017 13.6.2018 13.6.2017 4 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.